BADANIA OKULISTYCZNE KOMISJA WOJSKOWA- DIAGNOZA forum - Okulista - Forum medyczne

Dziś jest:Wtorek, 23 lipca 2019, Imieniny: Kingi, Krystyny

Witaj na - forum medyczne portalu iLekarze.pl.

Możesz tu poszukać porady lekarza, m.in. laryngologa, ginegkologa, stomatologa, neurologa, bądź innego specjalisty, porozmawiać o chorobach, lekach, zdrowiu, znaleźdź odpowiednią dietę. Zapraszamy do dyskusji na tematy zdrowia i urody na forum medycznym iLekarze.pl.

Okulista forum

Znajdujesz się w: iLekarze.pl » Forum » Lekarze i specjaliści » Okulista » BADANIA OKULISTYCZNE KOMISJA WOJSKOWA- DIAGNOZA Forum
» Odpowiedz

Lekarze i specjaliści » Okulista (678)

Witaj na forum okulistycznym!

Na poniższym forum znajdziesz porady i informacje forumowiczów na tematy związane z okulistyką. Uzyskasz informacje na temat schorzeń i leczenia oczu, zaćmy, jaskry, zespół suchego oka, zapalenia spojówki, okularów, soczewek itp. Zadawaj pytania i szukaj odpowiedzi u okulisty. Zapraszamy do korzystania z forum!

Autor
Wypowiedź

mat_ino (1)

Offline

2010-12-01 14:01

BADANIA OKULISTYCZNE KOMISJA WOJSKOWA- DIAGNOZA

WITAM PREZENTUJE DIAGNOZE LEKARZA WYDANA DLA MNIE. DODAJE NORMY NA ZOLNIERZA ZAWODOWEGO. PROSZE O POROWNIANIE WYNIKOW OKULISTYCZNYCH Z TYMI WYMAGANIAMI. CZY MAM SZANSE NA PRZEJSCIE TEJ KOMISJI?

tu wysyłam scan dokumentu z badaniami :
http://img688.imageshack.us/img688/6238/img016ho.jpg

a tutaj rozporządzenie w sprawie zdrowia kandydatów na żołnierzy
ROZDZIAŁ IV - NARZĄD WZROKU

1 2 3 4 5 6 7
7 1 Zniekształcenie powiek nieupośledzające funkcji ochronnej Z/N Z Z Z
2 Zniekształcenie powiek nieznacznie upośledzające funkcję ochronną N Z Z/N Z
3 Zniekształcenie powiek upośledzające funkcję ochronną N Z/N N Z/O
4 Przewlekłe choroby brzegów powiek lub spojówek nieupośledzające lub nieznacznie upośledzające sprawność ochronną oka N/Z Z Z/N Z
5 Przewlekłe choroby brzegów powiek lub spojówek trudno poddające się leczeniu upośledzające sprawność oka N N/Z N Z/O
6 Zrosty spojówki gałkowej i powiekowej nieupośledzające ruchów gałki ocznej lub powiek Z Z Z Z
7 Zrosty spojówki gałkowej i powiekowej upośledzające skrajne wychylenie gałki ocznej lub ruchomość powiek niepowodujące wysychania rogówki N Z N/Z Z
8 Zrosty spojówki gałkowej i powiekowej upośledzające ruchomość gałki ocznej lub powiek powodujące wysychanie rogówki N N/Z N Z/O
8 1 Nieznaczne upośledzenie wydzielania lub odpływu łez N Z N/Z Z
2 Znaczne upośledzenie wydzielania lub odpływu łez N N/Z N Z/O
9 1 Ślepota jednego oka lub brak jednej gałki ocznej przy ostrości wzroku pozostałego oka nie mniejszej niż 0,8 bez korekcji albo po zastosowaniu szkieł sferycznych do ±3,0 D lub cylindrycznych do ±2,0 D N Z/N N Z/O
2 Ślepota jednego oka lub brak gałki ocznej przy ostrości wzroku pozostałego oka poniżej 0,8 nie mniej niż 0,5 po zastosowaniu szkieł sferycznych do ±6,0 D lub cylindrycznych do ±3,0 D N N/Z N Z/O
3 Ślepota jednego oka lub brak gałki ocznej przy ostrości wzroku pozostałego oka poniżej 0,5 do 0,1 po zastosowaniu optymalnej korekcji szkłami sferycznymi lub cylindrycznymi N N N N
4 Całkowita ślepota lub brak obu gałek ocznych N N N N
10 1 Nieznaczny oczopląs przy skierowaniu gałek ocznych w bok N/Z Z Z/N Z
2 Nieznaczny oczopląs przy patrzeniu wprost wzmagający się przy patrzeniu w bok N Z/N N Z/O
3 Wyraźny oczopląs przy patrzeniu wprost N N/Z N Z/O
11 1 Zez utajony przy pełnej ostrości wzroku i prawidłowym widzeniu obuocznym Z Z Z Z
2 Zez utajony lub zez jawny nieznacznego stopnia przy ostrości wzroku każdego oka 0,5 lub większej bez korekcji lub z korekcją szkłami sferycznymi do ±3,0 D albo cylindrycznymi do ±1,0 D i przy prawidłowym widzeniu obuocznym N/Z Z Z/N Z
3 Brak jednoczesnego widzenia obuocznego (zez utajony, zez naprzemienny) z ostrością wzroku każdego oka nie mniejsza niż 0,5 bez korekcji lub z korekcją szkłami sferycznymi do ±6,0 D albo cylindrycznymi do ±3,0 D N/Z Z N/Z Z
4
Brak jednoczesnego widzenia obuocznego z ostrością wzroku gorszego oka mniejsza niż 0,5 do 0,1 z korekcją
optymalną
N N/Z N Z/O
12 1 Niedowład mięśni zewnętrznych lub wewnętrznych oka porażenny lub pourazowy nieznacznie upośledzający czynność wzrokową, niepowodujący podwójnego widzenia N Z Z/N Z
2 Niedowład mięśni zewnętrznych lub wewnętrznych oka porażenny lub pourazowy znacznie upośledzający czynność wzrokową, powodujący podwójne widzenie N N/Z N Z/O
13 1 Ostrość wzroku jednego oka lub obu oczu mniejsza niż 0,8 nie mniejsza niż 0,5 bez korekcji szkłami Z/N Z Z Z
2 Ostrość wzroku każdego oka co najmniej 0,5 z korekcją szkłami sferycznymi do ±3,0 D lub cylindrycznymi do ±1,0 D Z/N Z Z/N Z
3 Ostrość wzroku każdego oka co najmniej 0,5 z korekcją szkłami sferycznymi powyżej ±3,0 D do ±6,0 D lub cylindrycznymi powyżej ±1,0 D do ±3,0 D N Z N/Z Z
4 Ostrość wzroku każdego oka co najmniej 0,5 z korekcją szkłami sferycznymi powyżej ±6,0 D lub cylindrycznymi powyżej ±3,0 D N Z/N N/Z Z/O
5 Ostrość wzroku jednego oka co najmniej 0,5, a drugiego 0,1 do 0,4 z optymalną korekcją szkłami sferycznymi lub cylindrycznymi N N/Z N Z/O
6 Ostrość wzroku każdego oka od 0,1 do 0,4 z optymalną korekcją szkłami sferycznymi lub cylindrycznymi N N N N
14 1 Przebyte, nienawracające choroby rogówki, twardówki, tęczówki, ciała rzęskowego i soczewki N/Z Z Z/N Z
2 Przewlekłe i nawracające choroby rogówki, twardówki, tęczówki, ciała rzęskowego i soczewki N N/Z N Z/O
3 Przebyte, nienawracające choroby siatkówki, naczyniówki i nerwu wzrokowego N/Z Z N/Z Z
4 Przewlekłe i nawracające choroby siatkówki, naczyniówki i nerwu wzrokowego N N/Z N Z/O
5 Nieznaczne upośledzenie rozróżniania barw N/Z Z Z/N Z
6 Upośledzenie rozróżniania barw N Z N/Z Z
7 Jaskra N N/Z N/Z Z/O

Objaśnienia szczegółowe

Do § 7 pkt 1. Kandydatów do służby w jednostkach reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej należy kwalifikować jako niezdolnych.
pkt 2 i 3. Przy kwalifikowaniu zniekształceń powiek należy kierować się ich skutkiem dla oka (brak objawów wysychania powierzchni gałki ocznej, podrażnienia spojówek, wysychania rogówki). Rozpoznanie powinno być oparte na dokumentacji leczenia szpitalnego lub w poradni specjalistycznej.
pkt 6 i 7. Przy kwalifikowaniu zrostów spojówki gałkowej i powiekowej należy brać pod uwagę zaburzenia widzenia obuocznego (podwójne widzenie w zależności od amplitudy wychylenia gałek ocznych).
Do § 8 pkt 1 i 2. Kwalifikacja orzecznicza powinna opierać się na dokumentacji leczenia szpitalnego lub w poradni specjalistycznej.
pkt 1. Kandydatów do służby poza granicami państwa należy uznawać za niezdolnych w zależności od strefy klimatycznej.
Do § 9. Przez ślepotę oka należy rozumieć także ostrość wzroku poniżej 0,1 niedającą się poprawić szkłami (bez względu na ich siłę korygującą) lub koncentryczne zwężenie pola widzenia średnio do 10° od punktu fiksacji.
Do § 10 pkt 1, 2, 3. Każdy przypadek oczopląsu podlega konsultacji okulistycznej, neurologicznej i laryngologicznej.
pkt 1. W przypadku stwierdzenia oczopląsu fizjologicznego kwalifikować jako zdolny.
Do § 11 pkt 2. Kandydatów do służby w jednostkach reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej należy kwalifikować jako niezdolnych.
pkt 3. Żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach desantowo-szturmowych oraz przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska służbowe w tych jednostkach należy kwalifikować jako niezdolnych.
Do § 11 i 13. Jeżeli ostrość wzroku któregokolwiek oka wynosi poniżej 0,5, należy skierować badanego do badania okulistycznego w celu określenia wady refrakcji i ustalenia ostrości wzroku po zastosowaniu korekcji. Przy większej różnicy wady pomiędzy jednym i drugim okiem należy zastosować szkła, jakie badany przyjmuje przy jednoczesnym patrzeniu obu oczami. Przy korekcji ostrości wzroku nie stosuje się szkieł kombinowanych. W przypadku zmętnienia lub zniekształcenia środowisk załamujących za podstawę kwalifikacji przyjmuje się ostrość wzroku.
Do § 12 pkt 1 i 2. W przypadkach stwierdzenia niedowładów lub porażeń mięśni zewnętrznych lub wewnętrznych oka konieczna jest konsultacja neurologiczna.
W ostatecznej ocenie należy kierować się stopniem upośledzenia funkcji narządu wzroku.
Do § 13 pkt 1. Kandydatów do służby w jednostkach desantowo-szturmowych należy kwalifikować jako niezdolnych.
pkt 3 i 4. Żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach desantowo-szturmowych oraz przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska służbowe w tych jednostkach, kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego oraz w warunkach działania prądu elektrycznego należy kwalifikować jako niezdolnych.
pkt 5. Kwalifikacja orzecznicza żołnierzy zawodowych wymaga konsultacji okulistycznej. Ocena zależna jest od tego, czy w oku (przy drugim zdrowym) nie stwierdza się krótkowzroczności powyżej 10,0 D, zmian w okolicy plamkowej, ognisk zwyrodnieniowych w siatkówce lub zmętnienia soczewki.
Do § 14 pkt 1. Kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego należy kwalifikować jako niezdolnych.
pkt 1-4. Kwalifikacja orzecznicza po zakończeniu leczenia i ustaleniu rozpoznania. Według tych punktów należy kwalifikować również gruźlicę oraz zmiany pogruźlicze. Zmiany rogówki po zabiegach korekcyjnych wad refrakcji kwalifikować według pkt 1.
W przypadku zaniku nerwu wzrokowego wymagane jest badanie neurologiczne.
Według tych punktów należy kwalifikować również zaburzenia w polu widzenia. W grupie I w pkt 1 i 3 i w grupie II w pkt 2 i 4 oraz w grupie III pkt 1 i 3 przy ustalaniu kategorii zdolności należy brać pod uwagę ostrość wzroku. Bezsoczewkowość, pseudosoczewkowość oraz oczy z soczewkami fakijnymi należy kwalifikować według pkt 2.
pkt 3. Kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego należy kwalifikować jako niezdolnych.
pkt 5 i 6. Przez "nieznaczne upośledzenie rozróżniania barw" należy rozumieć utrudnienie rozróżniania czterech podstawowych barw (pomyłki przy odczytywaniu pojedynczych tablic z zestawu Ishihary lub Stillinga albo przedłużony czas odczytu - ponad 3 sekundy). Nieumiejętność rozróżniania czterech barw podstawowych należy traktować jako "upośledzenie rozróżniania barw".
Kandydatów na stanowiska w korpusie osobowym: rakietowym i artylerii, radiotechnicznym, logistycznym w grupie osobowej transportu i ruchu wojsk oraz kandydatów do służby w warunkach działania prądu elektrycznego, u których stwierdza się nieznaczne upośledzenie rozróżniania barw, należy kwalifikować jako niezdolnych.
pkt 7. Przy ocenie orzeczniczej jest wymagana dokumentacja dotychczasowego leczenia szpitalnego lub w poradni specjalistycznej.
Kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego należy kwalifikować jako niezdolnych.
» Link do posta » Zgłoś do moderacji

» Odpowiedz

Lekarze i specjaliści » Okulista (678)

W serwisie: Ogłoszenia medyczne | Porady medyczne | Forum medyczne
Placówki zdrowia: Warszawa | Kraków | Wrocław | Poznań | Białystok | Łódź | Katowice | Gdańsk | Szczecin
iLekarze.pl: Komunikaty | Reklama w serwisie | Zostań redaktorem | Patronat medialny | Współpraca | Dla prasy i mediów | Napisz do nas
Nasze fora: Lekarz rodzinny | Alergolog Forum | Dermatolog Forum | Dietetyk Forum | Ginekolog Forum | Laryngolog Forum | Neurolog Forum | Psychiatra Forum | Psycholog Forum | Seksuolog Forum | Forum Stomatolog | Forum Urolog | Forum Okulista

Treści prezentowane w serwisie iLekarze.pl mają jedynie charakter edukacyjny i w żadnym wypadku nie mogą zastąpić wizyty u lekarza.

© Copyright by iLekarze.pl, 2007-2019

Content