Badania metabolizmu - , bezpłatne porady lekarskie On-Line

Dziś jest:Niedziela, 5 lutego 2023, Imieniny: Agaty, Adelajdy
Porady Eksperta

Badania metabolizmu

Pytanie dotyczy: panel oceny diabetologicznej, metabolizm


Czy jest możliwość przeprowadzenia badań metabolizmu komórek mózgowych aby stwierdzić występowanie ewentualnych zaburzeń pracy mózgu czy też chorobę?
Czy można zastosować leczenie dla zrównoważenia tego metabolizmu?

Odpowiedź Eksperta:

Sławomir

Neurolog

Sz. P. Urszulo,

Owszem, takie badania są dostępne, choć nie wszystkie w okolicy Pani
miejsca zamieszkania. Godnym polecenia łatwodostępnym i stosunkowo tanim
badaniem tego typu jest np. panel oceny diabetologicznej. Glukoza, będąc
podstawowym surowcem energetycznym przesądzającym i o mniej kluczowych
przejawach metabolizmu mózgowego, winna być oceniona w pierwszej kolejności
jej losów w danym organizmie. Wymagane jest badanie laboratoryjne krwi i
moczu, ewentualnie również płynu mózgowo-rdzeniowego, który może legalnie
pobrać igłą neurolog.
Wysokospecjalistycznym badaniem, o które Pani pytała jest
dostępny w naszym województwie PET ( pozytronowa tomografia emisyjna ).
Wskazania do badania tą drogą metodą są jednak bardzo ograniczone. De facto
informacje, których udzieliłem dotyczą tkanki nerwowej, czyli pewnego zbioru
komórek.
Gdyby natomiast chodziło o ocenę metabolizmu pojedynczych komórek nerwowych
w sensie dosłownym, to konieczne mogłoby być dostępne w Medycznym Ośrodku
Uniwersyteckim - przeprowadzenie biopsji mózgu, następnie izolacja i hodowla
in vitro określonych komórek nerwowych oraz ich ocena biochemiczna.
Gdyby na odpowiedni wniosek otrzymała Pani do własnej dyspozycji
próbkę płynu mózgowo-rdzeniowego, który fizjologicznie zawiera komórki
pochodzące z ośrodkowego układu nerwowego ( aczkolwiek nie neurony, ani
astrocyty ), to dysponując zapleczem laboratoryjnym mogłaby Pani zainicjować
( lub zlecić tę czynność specjaliście ) hodowlę komórek in vitro. Na mojej
stronie www.neurolog.bielsko.pl ( w zakładce: prace badawcze/prace własne/
cytologia in vitro ) wykazałem sprawdzony osobiście zestaw odczynników
niezbędnych do hodowli ludzkiej tkanki nerwowej in vitro. W oparciu o tego
typu hodowlę ( materiału z biopsji lub punkcji ) można przeprowadzić dalsze
dowolne badania biochemiczne różnych szlaków metabolicznych komórek także
układu nerwowego.
Wnioski diagnostyczne nasuwają specjalistyczne rozwiązania
terapeutyczne. W przypadku rzadkich chorób metabolicznych mózgu, przy
dopuszczeniu odpowiedniej komisji bioetycznej, działania mogą mieć
charakter eksperymentalny, o ile istnieją odpowiednie przesłanki naukowe
dotyczące badanego zagadnienia i nie ma przeszkód etycznych.


Pozdrawiam serdecznie,
dr n.med. Sławomir A.P. Graff
specjalista neurolog

Podoba Ci się ta porada?

Najnowsze wątki na forum

OSZUST MALUTA ZABIJA WILHELMA.RATUNKU POMOCY = 516 809 201

MALUTA WILHELMA ZABIŁA I ARTYKUŁ 35 USTAWY 18.V.21 17:00 MALUTA ŚMIERTELNY...

Zamordowany Wilhelm PRZEZ Zabójcę Maluta | 2023-02-04 09:27