Demizlizacja mózgu - , bezpłatne porady lekarskie On-Line

Dziś jest:Poniedziałek, 6 lutego 2023, Imieniny: Doroty, Bohdana
Porady Eksperta

Demizlizacja mózgu

Panie doktorze badanie MR w sekwencij wykazało zmiany demilizacyjne w obrębie tylnej części wzgórza, konarów mózgowych, obrębie mostów, tylnych odnóg i kolan torebek wew, oraz zmiany naciekowe. wykonano badania ;areografię DSA 3D obraz tętnic prawidłowy.elektrencefalografia wykazało uszkodzenie włókien nerwowych łokcia obu nerwów pachowych oraz nerwów strzałkowych o charakterze aksonalnym wykluczono niedobór witaminy B12, SM, Boreliozę, badanie tętnic szyjnych bez zmian, chlamiadia ujemny, yersinia ujemny, w płynie mózgowo-rdzeniowym nie wykryto prążków oligoklonalnych, nie stwierdzono przeciwciał anty-hu,Yo,Ri,GAD,anty-melina, MAG
Metoda linie blot nie stwierdzono ant-Amp, CV2,PNMA2,Ma2Ta, RI, Yo, Hu. Rec, SOX1, Titin.pozostałe badania w normie. Objawy kliniczne częściowy niedowład ręki, trudnośći mowy. hospitalizowana podawano Pramolan, Solu-Medrol, polaprazol, atorvasterol bez poprawy obecnie w domu nie zdiagnozowana przyczyna i sposób leczenia Proszę o pomoc

Odpowiedź Eksperta:

Sławomir

Neurolog

Sz. Państwo Cz.,

Informacje podane na temat chorej z niedowładem ręki i zaburzeniami mowy wymagają warunków konsultacji przez specjalistę neurologa w sposób umożliwiający przeprowadzenie przez niego szczegółowego wywiadu lekarskiego i wykonanie fizykalnego badania neurologicznego pacjentki. Po konsultacji można zaproponować wykonanie potrzebnych do potwierdzenia wstępnego rozpoznania badań dodatkowych. Wśród wielu już wykonanych badań jedynie MR i elektroneuronografia okazały się przydatne. Natomiast ani arteriografia, ani szereg badań laboratoryjnych nie wykazały żadnej patologii. W oparciu o wykazane dane można wnioskować o zwiększonym prawdopodobieństwie istnienia jednej z kilku chorób, jak np. : stwardnienie guzowate, PML, SSPE, CJD, Leukodystrofia, Encefalopatia HIV-zależna, bądź kolagenoza o cechach zapalenia naczyń. Przytoczone objawy i wyniki badań spotyka się w znacznie większej ilości neurologicznych jednostek chorobowych, których nie jest się w stanie rozpatrywać bez konsultacji pacjentki przez neurologa mogącego osobiście zbadać chorą. Choroba ta ma charakter organiczny, a jej tło może być zakaźne ( np. wirusowe ), zwyrodnieniowe, metaboliczne lub genetyczne z demielinizacją. Najkorzystniej byłoby diagnozować pacjentkę, przed próbą podjęcia leczenia, w uniwersyteckiej klinice neurologii, gdyż schorzenie to nosi znamiona tzw. "choroby rzadkiej", co nie znaczy że uzyskanie poprawy jej stanu neurologicznego nie jest możliwe.

Pozdrawiam serdecznie,
dr n.med. Sławomir A.P. Graff
specjalista neurolog
www.neurolog.bielsko.pl

Podoba Ci się ta porada?

Najnowsze wątki na forum

OSZUST MALUTA ZABIJA WILHELMA.RATUNKU POMOCY = 516 809 201

MALUTA WILHELMA ZABIŁA I ARTYKUŁ 35 USTAWY 18.V.21 17:00 MALUTA ŚMIERTELNY...

Zamordowany Wilhelm PRZEZ Zabójcę Maluta | 2023-02-05 09:18