Krwiaki: śródmózgowy i podtwardówkowy - przyczyny i czas - , bezpłatne porady lekarskie On-Line

Dziś jest:Poniedziałek, 6 lutego 2023, Imieniny: Doroty, Bohdana
Porady Eksperta

Krwiaki: śródmózgowy i podtwardówkowy - przyczyny i czas

Pytanie dotyczy: krwiak śródmózgowy, krwiak podtwardówkowy


Proszę o podanie przyczyn powstania krwiaków podtwardówkowych mózgu, oraz
jakie możliwe są przyczyny powstania 2 krwiaków równocześnie: śródmózgowego i podtwardówkowego, zakończonych wylewem wewnątrzmózgowym u osiemnastolatka (zagrożeniem życia).

- Czy jest jakaś stała wartość zwiększania wielkości (wymiary objętości krwiaków, mówiąca o upływającym czasie: od momentu ich powstania, - do niebezpieczeństwa udaru?


Z góry szczerze dziękuję.
z poważaniem
Łukasz

Odpowiedź Eksperta:

Sławomir

Neurolog

Sz.P. Łukaszu,

Krwiak śródmózgowy i podtwardówkowy może powstać na wskutek jednego urazu. Poza tym krwiak śródmózgowy może powstać samoistnie, na wskutek pęknięcia naczynia krwionośnego mózgu, np. przy nagłym wzroście ciśnienia tętniczego krwi i wówczas jest to udar krwotoczny. Krwiaki podtwardówkowe są z reguły pourazowe. Jednoczesne powstanie krwiaka śródmózgowego i podtwardówkowego jest krwotokiem śródczaszkowym po masywnym urazie czaszkowo-mózgowym. Nie ma stałej wartości zwiększania objętości krwiaka mówiącej o upływie czasu od chwili jego powstania. Udar to nie krwotok pourazowy. Udar może być spowodowany krwotokiem samoistnym - jest to wspomniany wyżej udar krwotoczny, ale najczęściej udar ma charakter niedokrwienny i wówczas jest to zawał mózgu. Udar nie jest powikłaniem krwotoku, natomiast udar niedokrwienny może być powikłany samoistnym jego ukrwotocznieniem, wówczas jest to udar niedokrwienny wtórnie ukrwotoczniony. Udar niedokrwienny może być powikłaniem krwotoku podpajęczynówkowego w przypadku następczego skurczu tętnicy np. w rejonie pękniętego tętniaka.
Duże krwiaki pourazowe najczęściej leczy się operacyjnie. W tym celu neurochirurg wykonuje kraniotomię, aby odsłonić krwiaka. Udary najczęściej leczy się zachowawczo, choć zdarza się, że np. krwotok móżdżku jest operowany, natomiast zawał mózgu wyjątkowo rzadko wymaga odbarczającej kraniektomii. Nieoperacyjnym, czyli zachowawczym leczeniem udarów niedokrwiennych i krwotocznych zajmują się neurolodzy.


Pozdrawiam serdecznie,


dr n.med. Sławomir A.P. Graff

specjalista neurolog


www.neurolog.bielsko.pl

Podoba Ci się ta porada?

Najnowsze wątki na forum

OSZUST MALUTA ZABIJA WILHELMA.RATUNKU POMOCY = 516 809 201

MALUTA WILHELMA ZABIŁA I ARTYKUŁ 35 USTAWY 18.V.21 17:00 MALUTA ŚMIERTELNY...

Zamordowany Wilhelm PRZEZ Zabójcę Maluta | 2023-02-05 09:18