Prosze o interpretajcje rezonansu głowy (bóle głowy) - , bezpłatne porady lekarskie On-Line

Dziś jest:Niedziela, 5 lutego 2023, Imieniny: Agaty, Adelajdy
Porady Eksperta

Prosze o interpretajcje rezonansu głowy (bóle głowy)

Pytanie dotyczy: Badanie MR głowy


Badanie MR głowy wykonano w sekwencji SE/T1, T2 i FLAIR i DWI w płaszczyznach poprzecznych oraz po dożylnym podaniu paramagnetycznego środka kontrastowego w sekwencji T1 FSPGR 3D w płaszczyznach poprzecznych i SE/T1 w płaszczyznach strzałkowych. Grubość warstw 5 i 1 mm.

Dane ze skierowania: Bóle głowy. Pojedyncze ognisko niedokrwienne w odnodze tylnej torebki wewnętrznej po stronie prawej w badaniu TK.

W podstawno-przyśrodkowej części płata skroniowego po stronie prawej na pograniczu jądra soczewkowatego i podstawy odnogi tylnej torebki wewnętrznej widoczna jest drobne, nieco nieregularne, lecz ostro konturowane ognisko o sygnale płynowym, o przekroju poprzecznym 6x3mm, odpowiadające poszerzonej przestrzeni okołonaczyniowej.
Poza tym intensywność sygnałów z istoty białej i szarej mózgu prawidłowa.
Układ komorowy nadnamiotowy nieprzemieszczony, nieposzerzony, symetryczny.
Dość szeroka jama przegrody przeźroczystej i sklepienia - do 10-11mm.
Wodociąg mózgu i komora IV prawidłowe.
Intensywność sygnałów ze struktur tylnojamowych (pień mózgu, móżdżek) prawidłowa.
Migdałki móżdżku w poziomie otworu wielkiego.
Przestrzenie podpajęczynówkowe nieposzerzone.
Intensywność sygnałów z obu gałek ocznych, obu nerwów wzrokowych, obu nerwów przedsionkowo-ślimakowych i przysadki mózgowej prawidłowa.
Nie stwierdza się obszarów nieprawidłowego gromadzenia środka kontrastowego w obrębie mózgowia.
Zaburzenia sygnału z obecnością ognisk zbliżonych do płynowych w wyrostku sutkowatym, mniej w obrębie piramidy kości skroniowej po stronie prawej.

Wnioski:
Jama przegrody przeźroczystej i sklepienia.
Poszerzona przestrzeń okołonaczyniowa w podstawno-przyśrodkowej części prawej półkuli mózgu (w płacie skroniowym nie jest ogniskiem poniedokrwiennym ani pokrwotocznym).
Zmiany o charakterze zapalnym lub pozapalnym w wyrostku sutkowatym (mniej w piramidzie) kości skroniowej po stronie prawej.
Poza tym innych zmian nie stwierdza się.

bóle głowy ciągłe od kilku miesięcy nasilające się przy wysiłku fizycznym i niewyspaniu

Odpowiedź Eksperta:

Sławomir

Neurolog

Sz.P. Konradzie,

Odpowiedź na pytanie: co jest przyczyną Pańskich bóli głowy wymaga rozpoczęcia diagnostyki od konsultacji neurologicznej w czasie której należy poddać się badaniu podmiotowemu i fizykalnemu. Po takim osobistym zbadaniu Pana przez lekarza specjalistę planuje się ewentualnie konieczne badania dodatkowe. Nie zawsze konieczne jest wykonywanie aż tak drogich badań jak MR. Badanie, które Pan wykonał wskazuje na istnienie patologii, której leczenie leży w gestii otolaryngologów i chirurgów podstawy czaszki. Zachęcam do udania się na konsultację laryngologiczną i neurologiczną. Schorzenie wydaje się być obecnie w stadium zaawansowania umożliwiającym całkowite jego zwalczenie. Nie jest jednak w tej chwii pewne, że wykryte zmiany okolicy ucha są odpowiedzielne za dokuczające Panu bóle głowy. Wymagana jest weryfikacja w gabinecie konsultanta.

Pozdrawiam serdecznie,
dr n.med. Sławomir A.P. Graff
specjalista neurolog
www.neurolog.bielsko.pl

Podoba Ci się ta porada?

Najnowsze wątki na forum

OSZUST MALUTA ZABIJA WILHELMA.RATUNKU POMOCY = 516 809 201

MALUTA WILHELMA ZABIŁA I ARTYKUŁ 35 USTAWY 18.V.21 17:00 MALUTA ŚMIERTELNY...

Zamordowany Wilhelm PRZEZ Zabójcę Maluta | 2023-02-04 09:27