Przyczyny atrofii korowo-podkorowej - , bezpłatne porady lekarskie On-Line

Dziś jest:Sobota, 28 stycznia 2023, Imieniny: Walerego, Radomira
Porady Eksperta

Przyczyny atrofii korowo-podkorowej

Mój mąż (60 Lat) był hospitalizowany po NZK i skutecznej resuscytacji. TK głowy wykonane bezpośrednio po NZK nie wykazało zmian.Przy przyjęciu na O.Intensywnej Terapii był nieprzytomny, 4 pkt w skali GCS, niewydolny oddechowo-zaintubowany, wentylowany mechanicznie respiratorem transportowym w trybie CMV, FiO@-1.0, SpO2-98%, wydolny krążeniowo, ciśnienie tętn. 150/80, akcja serca niemiarowa, 130/min, źrenice szerokie niereagujące na światło, reakcja na ból prężeniowa z napadami padaczkowymi.
Od 4 doby leczenia stopniowy powrót przytomności, napady drgawkowe nie powtórzyły się, w piątej dobie odłączono respirator, w 10-te rozintubowano go.
EEG wykonane w miesiąc po NZK (O.Neurologiczny) - zapis artefaktowo zmieniony z podejrzeniem zmian ogniskowych w okolicy potylicznej prawej. Następne TK wykonane blisko 2 miesiące po NZK - uwidocznione cechy atrofii korowo-podkorowej., wskaźnik Evansa 0,37, gęstość tkankowa substancji białej i szarej prawidłowa. Układ komorowy nadnamiotowy nieprzemieszczony, poszerzony na tle zanikowym. Struktury tylnojamowe o komora IV w granicach prawidłowych. Nie stwierdzono obszarów nieprawidłowego wzmocnienia po dożylnym podaniu środka cieniującego.
Proszę o przybliżenie mi co oznaczają użyte w opisie badań określenia i dlaczego drugie TK wykazało takie zmiany, co mogło być przyczyną? Czy możliwe, żeby skutki występowały po takim czasie?
Za udzielenie odpowiedzi z góry serdecznie dziękuję

Odpowiedź Eksperta:

Sławomir

Neurolog

Sz.P. Danuto,

NZK czyli śmierć kliniczna może spowodować zmiany stwierdzone w
badaniu TK głowy u męża w postaci wodogłowia wykazane po 2 miesiącach,
których to zmian wcześniej nie uwidoczniono w badaniu TK. Zmiany te mogły
być widoczne bezpośrednio po NZK lecz nie w badaniu TK, a w badaniu
dyfuzyjnym i perfuzyjnym MR głowy. Zmiany widoczne w TK są jedynie obrazem
rentgenowskim tkanki, której przeobrażenia niedokrwienno-niedotlenieniowe
nabierają cech widocznych w tomografii komputerowej ze znacznym opóźnieniem.

W istocie w tym przypadku stwierdzono skutek krótkotrwałego, niemniej
istotnego wyraźnie metabolicznie niedokrwienia powodującego częściowy zanik
tkanki mózgowej i zastąpienie jej obszaru wypełniającym tą przestrzeń płynem
mózgowo-rdzeniowym. Wskaźnik Evansa ocenia stopień wodogłowia w oparciu o
proporcje szerokości rozmiaru komór bocznych do szerokości całego mózgu.
Wspomniane napady padaczkowe i patologia zapisu EEG świadczy o toczących się
wcześniej, przed wynikiem TK głowy obrazującym wodogłowie, procesach
zwyrodnieniowych, inwolucyjnych, które zostały zapoczątkowane przez NZK.
Niestety określenie skuteczna resuscytacja, stwarzając nadzieję na skuteczną
również reanimację, bywa niekiedy tylko potwierdzeniem przejścia pacjenta w
stan wegetatywny. Oczywiście zdarzają się wybudzenia ze śpiączki, niekiedy
poprzedzone stanem tzw. mutyzmu apallicznego, gdy osoba otwiera oczy, ale
pozostaje bez świadomego kontaktu z otoczeniem. Poprawa kliniczna jest
możliwa w takiej chorobie nawet po wielu miesiącach.


Serdecznie pozdrawiam,
dr n.med. Sławomir A.P. Graff
specjalista neurolog
www.neurolog.bielsko.pl

Podoba Ci się ta porada?

Najnowsze wątki na forum

OSZUST MALUTA ZABIJA WILHELMA.RATUNKU POMOCY = 516 809 201

MALUTA WILHELMA ZABIŁA I ARTYKUŁ 35 USTAWY 18.V.21 17:00 MALUTA ŚMIERTELNY...

Zamordowany Wilhelm PRZEZ Zabójcę Maluta | 2023-01-27 06:24